Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt U in met deze disclaimer.

De Retro spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Retro verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor business to costumer gebruik bedoeld. De Retro mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Retro is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is De Retro niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. De Retro behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren. U zal De Retro, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Nieuwe GDPR privacy Policy.

Welke informatie verzamelen we over u

Het contactformulier op de site geeft u de mogelijkheid om ons een vraag te stellen of en een reservatie te maken, uw vraag komt in onze mailbox terecht .(info@de-retro.be) Hierbij houden wij enkel uw e-mail adres en naam bij om uw reservatie te kunnen bevestegen en voor onze direct marketing.
He recensieformulier vraagt de naam, voornaam en emailadres op waarmee u onze zaak kunt beoordelen. De tekst van de beoordeling komt samen met uw naam online te staan op de website. Het emailadres wordt intern bewaard om de geschenkbon te kunnen sturen en deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor onze direct marketing.

Wie verzamelt deze info over U ?

De Retro  Kattewegel 8  9880 Aalter             ondernemingsnummer : BE 0697 826 809 mail retro.aalter@gmail.com

Hoe verzamelen we deze info ?

Door een contactformulier of recensieformulier in te vullen heeft u ons toestemming om uw gegevens (zoals e-mail adres, voornaam en familienaam) te verzamelen.

Hoe bewaren we deze informatie

Deze gegevens wordt bewaard op onze webserver, afgeschermd met wachtwoord, en zijn enkel en alleen toegankelijk door de zaakvoerder en ondersteunende IT-dienst.

Met wie delen we deze info

De info die we verzamelen gebruiken we zelf voor direct marketing via Mailchimp en delen of verkopen deze gegevens verder ook nooit.

Welke rechten heb ik?

De gdpr stelt u als individu centraal, En geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens laten aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen (indien wettelijk toegelaten) , en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u best per mail of schriftelijk contact op met ons. Via de instellingen van uw browser kan u de cookies die u identificeren wissen.U kan daar ook instellingen om helemaal geen cookies te gebruiken.Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de site niet correct functioneert. Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv . op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoud verplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn , kan u contact opnemen met de privacy commissie.